เรื่องล่าสุด

ลงโทษไม่ลง.. มาดูสัตว์เลี้ยงที่ทำผิด และมันกำลังจะโดนลงโทษ ดูมันทำหน้าสิ

สัตว์เลี้ยงของเราบางครั้งอาจจะทำอะไรผิดไปโดยที่มันไม่รู้ตัว หรือบางทีมันอาจจะรู้ตัวก็ได้แต่ก็ยังทำอยู่(มั้ง) เมื่อเจ้าของมาเห็นแล้วมันรู้สึกผิดล่ะก็มันจะต้องดูหงอยๆ และนี่คือสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของถ่ายรูปมันเอาไว้หลังจากที่มันทำผิดและดูมีท่าทีสำนึกผิด ลองไปดูกัน รับรองฮาแน่นอน

lifebuzz-761c1477eba3e0572fd122f40fca575b-limit_2000

lifebuzz-c3deb7b3ad48eef4f973f9210ce30918-limit_2000

lifebuzz-63684ff3363960e898e1e49f73af625e-limit_2000

lifebuzz-32164cc00c69daac0eb9d06faa604cc5-limit_2000

lifebuzz-724433c3445fea954e417706206c9aca-limit_2000

lifebuzz-88829700348a070739ba6ecc83711997-limit_2000

lifebuzz-75735dee6b1b3539480c2207646214b2-limit_2000

lifebuzz-cdbe3403bb681f4d72cc5cf86ca9c368-limit_2000

lifebuzz-79edb2f712e10ea67537ecea84e9b299-limit_2000

lifebuzz-d07a214564282c368acb5510161971ef-original

lifebuzz-8c8dfd0d18f3dfde3837ffb9409db1aa-limit_2000

lifebuzz-d339291d8fd654dd151f974b2f19854b-limit_2000

lifebuzz-b89236b655aa3b141eb72f26ba79c837-limit_2000

lifebuzz-dd7755a9f97bcf4a26f3e6bcce08e2f1-limit_2000

lifebuzz-51c89385da128d11f5595e0eef604792-limit_2000

lifebuzz-9bbf6d8a45976c9e73c031ce965b228c-limit_2000

lifebuzz-032535ea2f4ef9d5e7d094c9b804e3ac-limit_2000

lifebuzz-0e696143c15ae5728188acb3b8faf76d-limit_2000

lifebuzz-7de25257a9b8b0a734ae68fb88cb0205-limit_2000

lifebuzz-8c52318788c1c9f61b2b6ef2d7a64f33-limit_2000

lifebuzz-b0d7af01efeb25c9a7f003d560223b59-limit_2000

lifebuzz-9dbcdcdbcf019aff500020e8a279ba2a-limit_2000

lifebuzz-2f146fb0d773db3456e2eeb21c5b65a7-limit_2000

lifebuzz-8ad37e869dd30c6ba0cba73656dbb3c2-limit_2000

lifebuzz-61392493849c9f8c98be78a77beae85e-limit_2000

lifebuzz-57fc8f14f5133eece8a5af8724e0d179-limit_2000

lifebuzz-9747b9f37595fb6a6e414b4790772b97-limit_2000

lifebuzz-d0e47b8ac98857338809974dfbc661b5-limit_2000

lifebuzz-4740608412ffe83c31d12c82453c72e7-limit_2000

lifebuzz-2f6aecc13e8c4853dfc3b5f86a0b8a85-limit_2000

แหล่งที่มา : lifebuzz