เรื่องล่าสุด

25 ภาพเหล่านี้ คือเหตุผลว่า ทำไมผู้ชายจึงมีอายุสั้นกว่าผู้หญิง

มีการสำรวจถึงอายุขัยเฉลี่ยของผู้ชายกับผู้หญิง และพบว่าอายุเฉลี่ยของผู้ชายสั้นกว่าผู้หญิงจนบางคนเอาไปพูดเชิงติดตลกว่าเป็นเพราะผู้หญิงหนังเหนียวหรือตายยากอะไรทำนองนั้น แต่จริงๆแล้วเหตุผลที่ผู้ชายอายุสั้นกว่านั่นก็เพราะพวกเขาชอบทำอะไรเสี่ยงๆมากกว่าผู้หญิงนั่นเอง และนี่อาจจะตอบคำถามเหล่านั้นได้ว่า ทำไมผู้ชายถึงมีอายุสั้นกว่าผู้หญิง ลองไปดูกันครับ ฮาแน่นอน

lifebuzz-15d9a82fbb41e479a88e9a1949ed8905-limit_2000

lifebuzz-3ba84163a323d3fa68088520a6cd9221-limit_2000

lifebuzz-11f1376c80bc23ec424cd40ab5a56b6e-limit_2000

lifebuzz-595adf3564a457bca9fa53ee21ad0616-limit_2000

lifebuzz-500ef46f0a694ec512ccd6583749362b-limit_2000

lifebuzz-50f564406ca486e96132b063248faf66-limit_2000

lifebuzz-b84ec56e3fef40ac9fda1fd6003e2110-limit_2000

lifebuzz-e09d1451e0e33f92311bb53ce20843f0-limit_2000

lifebuzz-294cd981d5da1e657184c4f5b52e43f8-limit_2000

lifebuzz-4a4cdaf898c5772892d220b540e61cc5-limit_2000

lifebuzz-049b0be22ec8c5a638a8c804bcebf60b-limit_2000

lifebuzz-593b2fd765944bfa1b409bbb71906a2f-limit_2000

lifebuzz-5bb47ad224f54ffa7282775fff59c79c-limit_2000

lifebuzz-0640f7910ef5bae91aa0bbb29727e864-limit_2000

lifebuzz-46f07dee4d26dbc60809cc8c46171505-limit_2000

lifebuzz-44d72ae3761fa3a851f921fef1b568b6-limit_2000

lifebuzz-fd139190467a768b71ef232e5d5da450-limit_2000

lifebuzz-b54eaea6002a2254fe7ddd0be8496e4f-limit_2000

lifebuzz-4ba0317f389a3f7a3b30224ff352acc3-limit_2000

lifebuzz-18fde5cdca0c31e398d3b937a04c4b5a-limit_2000

lifebuzz-2ea6fa797b9e44d649aa90baefab6983-limit_2000

lifebuzz-ff1836048966f7d68761c07e3b8ee842-limit_2000

lifebuzz-2e503f1fc931b257de617c7fe8c941a2-limit_2000

lifebuzz-5c8ade41b7776bd7e4964dd1f06f7ae6-limit_2000

lifebuzz-c8492d0e4e85a2b199e288a518590dba-limit_2000

แหล่งที่มา : lifebuzz