เรื่องล่าสุด

องค์การอาหารและยาอนุมัติ ‘แซลมอน GMO’ ให้ทานได้เป็นชนิดแรกของโลก

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ออกมายืนยันผลการอนุมัติว่าปลาที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมมาจากปลาแซลมอนสามารถทานได้แล้ว

cedar-plank-salmon

โดยเจ้าสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมชนิดนี้ถูกขนานนามว่า 'Frankenfish' ซึ่งมีคุณสมบัติคือเจริญเติบโตได้เร็วกว่าปลาแซลมอนปกติ นี่คือสิ่งที่ดูเป็นเรื่องใหม่เป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากหลังจากพยายามต่อสู้กันมากว่า 2 ทศวรรษเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ โดยกว่าจะได้รับการอนุมัติเจ้าปลาดัดแปลงพันธุกรรมชนิดนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– ต้องปลอดภัยเมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว

– การดัดแปลงพันธุกรรมต้องปลอดภัยต่อปลา

– การเจริญเติบโตของปลาต้องมีความรวดเร็ว

– ต้องปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ต่างจากปลาแซลมอนธรรมชาติ

aquavantage-salmon

โดยองค์การอาหารและยาได้ทำการร้องขอกับทางผู้ผลิตให้ทำการทำฉลากมา 2 แบบ โดยให้ติดฉลากที่มีส่วนผสมของปลาดัดแปลงพันธุกรรมบนบรรจุภัณฑ์ และติดฉลากที่เป็นปลาแซลมอนแท้บนฉลากหากทำมาจากแซลมอนแท้ 

 

แหล่งที่มา : http://www.businessinsider.com/